Når mindfulness og meditasjon brukes som behandling mot psykiske lidelser, blir det av og til plassert i kategorien «alternativ behandling». Men det er ikke psykologiprofessor Per-Einar Binder enig i.

Bruken av mindfulness i psykologi og medisin bygger på vitenskapelige prinsipper og er ikke alternativ behandling, sier Binder, som er leder for Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Det er det største forskningsmiljøet på mindfulness her til lands. Særlig mot tilbakevendende depresjon foreligger det nå mye forskning som viser at det har god effekt, sier Binder.

Men han legger til at det er en utfordring for forskerne at mindfulness av og til overselges som et universalmiddel som hjelper mot alt mellom himmel og jord. Fra pasientenes side kreves det en stor innsats, de må bruke øvelsene daglig over lengre tid. Det krever viljestyrke å gjennomføre en livsstilsomlegging, og man må ha en livssituasjon som gjør det mulig å gi meditasjon plass i hverdagen, sier han. – Samtidig blir mange overrasket over hvor lett det går når man først har etablert det som en vane. Ofte skal det ikke mer til enn å droppe litt TV-titting eller nettsurfing. Psykolog Gro Beate Drege og Psykolog Erlend Rensvik  jobber med mindfulness-teknikker hos Klinikk 5 Psykologene.