Håvard Solvang Felberg

Psykolog

478 79 600

Psykolog Håvard Solvang Felberg er utdannet Cand. Psychol.ved NTNU i Trondheim. Han har erfaring med behandling av blant annet angstlidelser og depresjonsplager med et endringsrettet fokus og har også erfaring ifra smerte og sammensatte lidelser. Håvard jobber ut ifra flere metodiske ståsteder og er først og fremst opptatt av å møte klientens behov.

Roger Ørndahl

Kognitiv terapeut

478 79 600

Kognitiv terapeut Roger Ørndahl er utdannet ved Norsk kognitiv forening. Han er sykepleier med ca. 20 års erfaring med samtaleterapi med innen området psykisk helse og har bred erfaring med samtaleterapi for de fleste typene av psykiske vansker; deriblant depresjons og angstlidelser. Roger legger stor vekt på å ha en god relasjonen med de han snakker med. Han er utdannet sykepleier med spesialutdanning i psykiatri og har blant annet erfaring fra Østmarka sykehus, Nidaros DPS, Lade Behandlingssenter og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.