Angstlidelser

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Noen former for angst er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, andre former for angst er ikke knyttet til bestemte ting, og man vet ikke hva man er redd for. Tilstanden kan være preget av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet (generalisert angst) eller komme som plutselige anfall (panikkangst).

Mange med angstlidelser unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten og det kan ofte være et stort problem i daglige fungering for mange.

Depresjonslidelser

Depresjoner er en av de vanligste plagene, mellom 6 og 12 prosent har depresjon plager til enhver tid.  Mange flere rammes av depresjon en eller annen gang i løpet av livet. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer som ofte oppleves som en sterk og vedvarende nedstemthet med et energitap som går ut over fungering i hverdagen, både på jobb og hjemme.  Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon. Depresjon rammer alle aldersgrupper, også de unge.

Klinikk 5s psykologer har alle omfattende erfaring i behandling og oppfølging av angst og depresjonsplager.