← Tilbake til spørmål & svar

Hodepine er i de aller fleste tilfeller et symptom på manglende tilførsel eller drenering av hodet. Generelt sagt kan det da være spenninger eller mekanikk som klemmer på blodårer som går inn i hodet eller ut av hodet. Noen hodepinetyper har dog et mer nevrologisk preg (nerver i «klem»)og har således ofte en litt annen tilnærming.

Årsakene til ovennevnte fenomen kan likevel være forskjellige. Noen har spenninger i nakkemuskulatur som følge av langvarig eller akutt stress. Det kan også foreligge eldre skader som nakkesleng/whiplash og påfølgende svekkelse av muskulatur. Det kan også dukke opp forkalkninger over tid i nakken eller blodkar i nakken og halsen. Dette kan videre forårsake plassmangel og innklemminger i nakken som gir hodepine.

Spenningshodepine er en utbredt diagnose, men ikke veldig presis. Forskning antyder at muskelspenninger isolert sett ikke forårsaker spenningshodepine. Ofte er situasjonen mer sammensatt og inneholder flere komponenter som totalt sett gir smerter.

Videre finnes det flere former for migrene. Migrene er ofte vanskelig å behandle men vi ser at en del behandlingsteknikker kan være med å holde hyppighet og intensitet nede hos en del pasienter.

Om du sliter med Hodepine så kontakt oss gjerne for en vurdering av din situasjon.