Lars Børke

Fysioterapeut & akupunktør

900 92 597

Lars har sin utdannelse fra Fysioterapiskolen i Berlin, og ble uteksaminert i 1995. Han har siden da jobbet i Trondheim kommune og flere fysikalske institutter. I 2000 var han ferdig med sin 3-årige utdannelse fra Akupunkturhøgskolen i Oslo. Akupunktur har fra den tiden vært en stor del av hans praksis. Han startet K5 i 2007 og fungerer i dag som daglig leder.

Lars har jobbet mye med idrettsutøvere de siste årene, og har siden 2012 vært Medisinsk ansvarlig i Trondheim Friidrett.

Lars fungerer også som HMS-rådgiver og kursholder for bedriftshelsetjenesten: -Stressmestring, Samtaleteknikk, HMS kurs-For ledere, Arbeidsmiljø-Nærvær for ledere og  ansatte.

Lars har gjennom sin utdannelse og arbeidserfaring fra forsvaret og de 9 siste årene i K5, skaffet seg formel lederkompetanse og erfaring, og har sammen med psykolog Erlend Rensvik utviklet HMS-kurs for ledere, som han sammen med Rensvik holder for K5

Børke arbeider med, og har deltatt i utviklingen av «K5 Nærværsundersøkelsen», en systematisk kartlegging av faktorer som fremmer arbeidsnærvær i virksomheter knyttet til K5 Bedriftshelsetjeneste. Undersøkelsen har vært brukt i en rekke større og mindre virksomheter i Sør-Trøndelag siste 3 år.

Han har hos flere av K5 sine kunder deltatt i gjennomføringen av arbeidsmiljø undersøkelsen, og oppfølging gjennom planmessige møter og samlinger i etterkant av dette. Han har ansvaret sammen med Rensvik for å rykke ut ved krisesituasjoner hos ansatte ved K5 medlemsbedrifter.

Ved K5 har han ansvar for bedriftens utvikling av styrings og logistikk systemer og oppfølging av HMS-veilederne i bedriften. Han har ansvar for K5 sin interne utviklingsplan for kursing av ansatte.

Børke er kontaktperson for enkelte av K5s virksomheter og har ansvaret for gjennomføring av støtte til medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler, samt støtte og samarbeid med leder i vanskelige eller konfliktfylte personalsaker.

Han har også ansvar for oppfølging og evaluering av virksomhetenes lovpålagte HMS-områder, da blant annet ved systematisk bruk av K5 BHTs HMS-perm, og oppfølging av virksomhetenes risikovurdering, handlingsplaner, vernerunder, periodeplaner og annen oppfølging av virksomhetene til K5 innenfor systematisk HMS-arbeid.

Audun Meland

Fysioterapeut og osteopat MNOF

976 46 828

Fysioterapeut og Osteopat Audun Meland har femårig utdannelse innen osteopati etter fysioterapistudiet. Han har jobbet på ortopedisk poliklinikk i Berlin og vært fysioterapeut i tysk Bundesliga. Han har spesialkompetanse både innen behandling av idrettsskader, behandling av barn, kvinner i svangerskap og manuell behandling av ortopediske plager.

Kaja Norum

Naprapat

464 14 486

Naprapat Kaja Norum har sin fireårige naprapatutdannelse fra Naprapathøgskolen i Stockholm. Hun har høy kompetanse på muskel- og leddplager og er opptatt av å ha en kropp som mestrer hverdagens utfordringer. Kaja har kurset seg i «Movement is medicine», hun er sertifisert MammaMage-trener og smertebehandler med nåler. Sesongen 13/14 var hun naprapat til elitelaget for damer i Stod Volley. Naprapat Kaja Norum er medlem av Norges Naprapatforbund.

Roger Ørndahl

Kognitiv terapeut

458 04 087

Kognitiv terapeut Roger Ørndahl er utdannet ved Norsk kognitiv forening.
Roger jobber til daglig som samtaleterapeut og behandler i poliklinikk ved Nidaros DPS.
Han han grunnutdanning som psykiatrisk sykepleier med 25 års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten.
Roger bruker prinsipper fra kognitiv terapi, skjematerapi og emosjonsfokusert terapi mot angst depresjon, relasjonelle problemer, ensomhet og lav selvfølelse.

Stig Aag

Kognitiv Terapeut

478 79 600

Stig Aag

Kognitiv terapeut Stig Aag er sertifisert i metakognitiv terapi og har også utdanning fra Norsk forening for kognitiv terapi. Han har de siste 10 årene jobbet med mennesker med depresjons- og angstlidelser, med særlig fokus på å komme tilbake til arbeidslivet. Han er sosionom, og har videreutdanning i psykisk helse.

Vibeke Sakshaug

Lege og Metakognitiv terapeut

451 90 606

Vibeke er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø og har lang erfaring fra BUP poliklinikk. Hun har videreutdanning i kognitiv adferdsterapi for barn og ungdom og mye erfaring i å behandle angstlidelser og tvangslidelse/OCD hos barn og ungdom. Vibeke har tatt treårig videreutdanning i metakognitiv terapi og de siste seks årene har jeg jobbet mest metakognitivt med mestring av bekymring/grubling/ angst/ stress hos barn, ungdom og voksne. Vibeke har kontor på Stjørdal mandag , tirsdag og fredag.  Torsdager har jeg kontor i Trondheim. Jeg tilbyr også Internett terapi og veiledning av kognitive terapeuter individuelt eller grupper