Lars Børke

Fysioterapeut & akupunktør

900 92 597

Lars har sin utdannelse fra Fysioterapiskolen i Berlin, og ble uteksaminert i 1995. Han har siden da jobbet i Trondheim kommune og flere fysikalske institutter. I 2000 var han ferdig med sin 3-årige utdannelse fra Akupunkturhøgskolen i Oslo. Akupunktur har fra den tiden vært en stor del av hans praksis. Han startet K5 i 2007 og fungerer i dag som daglig leder.

Lars har jobbet mye med idrettsutøvere de siste årene, og har siden 2012 vært Medisinsk ansvarlig i Trondheim Friidrett.

Lars fungerer også som HMS-rådgiver og kursholder for bedriftshelsetjenesten: -Stressmestring, Samtaleteknikk, HMS kurs-For ledere, Arbeidsmiljø-Nærvær for ledere og  ansatte.

Lars har gjennom sin utdannelse og arbeidserfaring fra forsvaret og de 9 siste årene i K5, skaffet seg formel lederkompetanse og erfaring, og har sammen med psykolog Erlend Rensvik utviklet HMS-kurs for ledere, som han sammen med Rensvik holder for K5

Børke arbeider med, og har deltatt i utviklingen av «K5 Nærværsundersøkelsen», en systematisk kartlegging av faktorer som fremmer arbeidsnærvær i virksomheter knyttet til K5 Bedriftshelsetjeneste. Undersøkelsen har vært brukt i en rekke større og mindre virksomheter i Sør-Trøndelag siste 3 år.

Han har hos flere av K5 sine kunder deltatt i gjennomføringen av arbeidsmiljø undersøkelsen, og oppfølging gjennom planmessige møter og samlinger i etterkant av dette. Han har ansvaret sammen med Rensvik for å rykke ut ved krisesituasjoner hos ansatte ved K5 medlemsbedrifter.

Ved K5 har han ansvar for bedriftens utvikling av styrings og logistikk systemer og oppfølging av HMS-veilederne i bedriften. Han har ansvar for K5 sin interne utviklingsplan for kursing av ansatte.

Børke er kontaktperson for enkelte av K5s virksomheter og har ansvaret for gjennomføring av støtte til medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler, samt støtte og samarbeid med leder i vanskelige eller konfliktfylte personalsaker.

Han har også ansvar for oppfølging og evaluering av virksomhetenes lovpålagte HMS-områder, da blant annet ved systematisk bruk av K5 BHTs HMS-perm, og oppfølging av virksomhetenes risikovurdering, handlingsplaner, vernerunder, periodeplaner og annen oppfølging av virksomhetene til K5 innenfor systematisk HMS-arbeid.

Audun Meland

Fysioterapeut og osteopat MNOF

976 46 828

Fysioterapeut og Osteopat Audun Meland har femårig utdannelse innen osteopati etter fysioterapistudiet. Han har jobbet på ortopedisk poliklinikk i Berlin og vært fysioterapeut i tysk Bundesliga. Han har spesialkompetanse både innen behandling av idrettsskader, behandling av barn, kvinner i svangerskap og manuell behandling av ortopediske plager.

Kaja Norum

Naprapat

464 14 486

Naprapat Kaja Norum har sin fireårige naprapatutdannelse fra Naprapathøgskolen i Stockholm. Hun har høy kompetanse på muskel- og leddplager og er opptatt av å ha en kropp som mestrer hverdagens utfordringer. Kaja har kurset seg i «Movement is medicine», hun er sertifisert MammaMage-trener og smertebehandler med nåler. Sesongen 13/14 var hun naprapat til elitelaget for damer i Stod Volley. Naprapat Kaja Norum er medlem av Norges Naprapatforbund.

Håvard Solvang Felberg

Psykolog

478 79 600

Psykolog Håvard Solvang Felberg er utdannet Cand. Psychol.ved NTNU i Trondheim. Han har erfaring med behandling av blant annet angstlidelser og depresjonsplager med et endringsrettet fokus og har også erfaring ifra smerte og sammensatte lidelser. Håvard jobber ut ifra flere metodiske ståsteder og er først og fremst opptatt av å møte klientens behov.

Roger Ørndahl

Kognitiv terapeut

478 79 600

Kognitiv terapeut Roger Ørndahl er utdannet ved Norsk kognitiv forening. Han er sykepleier med ca. 20 års erfaring med samtaleterapi med innen området psykisk helse og har bred erfaring med samtaleterapi for de fleste typene av psykiske vansker; deriblant depresjons og angstlidelser. Roger legger stor vekt på å ha en god relasjonen med de han snakker med. Han er utdannet sykepleier med spesialutdanning i psykiatri og har blant annet erfaring fra Østmarka sykehus, Nidaros DPS, Lade Behandlingssenter og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.

Stig Aag

Kognitiv Terapeut

478 79 600

Stig Aag

Kognitiv terapeut Stig Aag er sertifisert i metakognitiv terapi og har også utdanning fra Norsk forening for kognitiv terapi. Han har de siste 10 årene jobbet med mennesker med depresjons- og angstlidelser, med særlig fokus på å komme tilbake til arbeidslivet. Han er sosionom, og har videreutdanning i psykisk helse.

Vibeke Sakshaug

Lege og Metakognitiv terapeut

451 90 606

Vibeke er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø og har lang erfaring fra BUP poliklinikk. Hun har videreutdanning i kognitiv adferdsterapi for barn og ungdom og mye erfaring i å behandle angstlidelser og tvangslidelse/OCD hos barn og ungdom. Vibeke har tatt treårig videreutdanning i metakognitiv terapi og de siste seks årene har jeg jobbet mest metakognitivt med mestring av bekymring/grubling/ angst/ stress hos barn, ungdom og voksne. Vibeke har kontor på Stjørdal mandag , tirsdag og fredag.  Torsdager har jeg kontor i Trondheim. Jeg tilbyr også Internett terapi og veiledning av kognitive terapeuter individuelt eller grupper