20_8069-7 Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd (1)