Klinikk 5 Psykologene har god erfaring og kjennskap til vurdering og behandling av de fleste psykiske lidelser. Våre psykologer jobber med vansker som nedstemthet/depresjon , forskjellige typer angstlidelser, livskriser, utbrenthet og søvnvansker.  Vi  bruker ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder, tilpasset deg som klient. Våre psykologer tar også imot par for par samtaler og barn som opplever psykiske vansker. Arbeidstakere som ønsker råd og veiledning om arbeidsrelaterte emner; som feks stress, vansker i arbeidsmiljø eller ledelses spørsmål, får tilbud om arbeidsrettede samtaler.  Klinikk 5 Psykologene har nært samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjeneste.