Vi tilbyr utredning, oppfølgning og rådgivning til barn og unge som sliter med psykiske vansker. Oppfølging ovenfor barn og unge skjer alltid sammen med familien familier og i samarbeid med det lokale hjelpeapparat. Tilrettelegging av barnehage-/skolesituasjon, rådgivning  i samarbeid med andre instanser kan også være ledd i den totale oppfølgingen.