Kognitiv atferdsterapi kan benyttes til på behandle mange psykiske lidelser. Klinikk 5 sine psykologer har god erfaring og kjennskap til vurdering og behandling av de fleste psykiske lidelsene. Vi jobber med ulike problemstillinger; deriblant depresjon og angstlidelser, livskriser og utbrenthet. Klinikk 5s psykologer bruker ulike psykoterapeutiske behandlingsmetoder, tilpasset klienten.

En vanlig behandlingsform vil være kognitiv atferdsterapi, der psykologen jobber i et reflekterende samarbeid med deg for å bevisstgjøre deg og eventuelt være til hjelp for å endre emosjoner, tanker og handlinger som er plagsomme for deg. Ved å hjelpe deg ut av det som kan være dysfunksjonelle tankemønstre, vil ofte motivasjon øke til å endre eller akseptere forskjellige typer vansker.

I behandling med kognitiv atferdsterapi kan du lære deg en rekke mestringsstrategier. Disse kan hjelpe deg å håndtere vansker på en mer hensiktsmessig måte. I tillegg kan du redusere emosjonelt ubehag. Kognitiv atferdsterapi inneholder også distraksjons og avspenningsøvelser. Gjennom å benytte seg mer effektivt av mestringsstrategier, vil du erfaringsmessig oppleve økt egen kontroll; og mindre av plager som angst og depresjoner. Psykoedukasjon utgjør et svært viktig element i all behandling ved Klinikk 5. Psykoedukasjon har som mål å øke pasientens kunnskap om din egen lidelse.

Klinikk 5 legger mye vekt på egenaktivitet mellom timene. Det å gi hjemmeoppgaver betraktes som en del av terapiforløpet.