Ved Klinikk 5 Psykologene kan alle som ønsker det, få hjelp av psykolog. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time. Et ønske om samtalehjelp i forhold til vansker i livet, utfordringer eller et ønske om bedring på det personlige plan er tilstrekkelige grunner for å ta kontakt.

Vi ønsker at voksne, barn, par og familier som kommer til oss opplever å bli tatt imot på en respektfull måte. Første time er en time der det viktigste er at du som klient kommer til orde og får snakke om det som er viktig for deg. Det gjør vi for å bedre kunne hjelpe deg med vanskene, samt å si noe om hva slags hjelp som du kan ha nytte av. Samtalen er alltid viktigst. Før timen avsluttes er det vårt ansvar å spørre deg om opplevelsen av timen, og om veien videre.

Klinikk 5 sine psykologer har ikke refusjonsrett; det betyr at du selv betaler for konsultasjonen. I praksis betyr det at de fleste går hit ca annen hver uke. Vi legger opp behandling og samtaler innen for disse rammene.