Osteopati er en helseprofesjon som baseres på naturvitenskapelige og kliniske fag, og utføres av en utdannet osteopat. På en helhetlig måte undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god funksjon og helse også avhenger av at muskel-skjelett- og bindevevsystemet, nervesystemet, det sirkulatoriske systemet fungerer optimalt sammen. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert og egner seg for pasienter i alle aldre.

Audun Meland

Fysioterapeut og Osteopat Audun Meland har femårig utdannelse innen osteopati etter fysioterapistudiet. Han har jobbet på ortopedisk poliklinikk i Berlin og vært fysioterapeut i tysk Bundesliga. Han har spesialkompetanse både innen behandling av idrettsskader, behandling av barn, kvinner i svangerskap og manuell behandling av ortopediske plager.

Ole Næss

Osteopat Ole næss  har Bachelor i osteopati, D.O.  fra NAO i Oslo. Han har jobbet som Osteopat på K5 siden 2014. Han har spilt fotball både for Skeid, Byåsen, Strindheim og RBK. Ole er Osteopat hos Trondheims-Ørn,  samt trener for samme klubb. Han har videre sterk interesse for smertevitenskap, idrettsmedisin og trening.

Osteopaten vil ta seg god tid til å lytte og spørre deg inngående om dine problemer, din allmenne helse, annenbehandling og medisiner du tar/har tatt.

Osteopaten vil undersøke deg nøye. Osteopaten vil kunne be deg om å gjøre enkle bevegelser og observere din holdning og funksjon. Områder som er smertefulle og oppleves som stive kan være forbundet med problemer i andre områder. Osteopaten vil også evaluere vevskvalitet og leddbevegelighet. Du vil bli vurdert med hensyn til tegn og symptomer på alvorlige plager som ikke kan behandles av osteopaten, og eventuelt henvises videre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for behandlingene, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.