Osteopati er en helseprofesjon som baseres på naturvitenskapelige og kliniske fag, og utføres av en utdannet osteopat. På en helhetlig måte undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god funksjon og helse også avhenger av at muskel-skjelett- og bindevevsystemet, nervesystemet, det sirkulatoriske systemet fungerer optimalt sammen. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert og egner seg for pasienter i alle aldre.

Audun Meland

Fysioterapeut og Osteopat Audun Meland har femårig utdannelse innen osteopati etter fysioterapistudiet. Han har jobbet på ortopedisk poliklinikk i Berlin og vært fysioterapeut i tysk Bundesliga. Han har spesialkompetanse både innen behandling av idrettsskader, behandling av barn, kvinner i svangerskap og manuell behandling av ortopediske plager.

Osteopaten vil ta seg god tid til å lytte og spørre deg inngående om dine problemer, din allmenne helse, annenbehandling og medisiner du tar/har tatt.

Osteopaten vil undersøke deg nøye. Osteopaten vil kunne be deg om å gjøre enkle bevegelser og observere din holdning og funksjon. Områder som er smertefulle og oppleves som stive kan være forbundet med problemer i andre områder. Osteopaten vil også evaluere vevskvalitet og leddbevegelighet. Du vil bli vurdert med hensyn til tegn og symptomer på alvorlige plager som ikke kan behandles av osteopaten, og eventuelt henvises videre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for behandlingene, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

Vår osteopat Audun Meland har over 15 års erfaring med behandling av osteopatisk behandling av nyfødte og små barn. Mange foreldre oppsøker oss når det oppstår utfordringer etter fødsel.

Utfordringene kan være forskjellige, ofte forekommer:

  • dårlig søvn
  • langvarig gråting og utilpassethet
  • skjevheter
  • stadige ørebetennelser og infeksjoner
  • vansker rundt amming
  • luftplager og kolikklignende tilstander
  • fordøyelsesproblemer

Slike plager har ofte sin forklaring. Ofte kan oppklaring bidra til å løse mye av problemet, men noen ganger finner man skjevheter eller fødselsrelaterte tilstander der osteopatisk behandling kan hjelpe litt for å få det bedre.  Behandlingen er skånsom og ofte inneholder terapien elementer av veiledning for foreldrene i tillegg.

Spesielt oppmerksom kan man være om barnet har hatt en tøff, langvarig eller veldig rask fødsel. Det samme gjelder fødsler med hjelp av tang, setefødsler og etter keisersnitt.

Om du lurer på noe så send en epost til audun@klinikk5.no eller en melding til 97646828