Smerter eller nedsatt funksjon i benet og foten kan behandles av en spesialtrenet K5 fysioterapeut med utdanning innen fotrelaterte problemer. Våre fysioterapeuter bruker individuell tilpasning av K5 ortopediske innleggssåler for reduksjon av problemer forårsaket av medfødte fysiologiske faktorer, redusert muskulær funksjon, dårlig skotøy, overvekt, graviditet eller økte belastningsforhold. Innleggssålen gir korrigering og støtte for å bedre fotens biomekanikk, reduserer ofte smerter og effektiviserer muskelfunksjoner hos mennesker som har disse vanskene.

Lars Børke

Lars har sin utdannelse fra Fysioterapiskolen i Berlin, og ble uteksaminert i 1995. Han har siden da jobbet i Trondheim kommune og flere fysikalske institutter. I 2000 var han ferdig med sin 3-årige utdannelse fra Akupunkturhøgskolen i Oslo. Akupunktur har fra den tiden vært en stor del av hans praksis. Han startet K5 i 2007 og fungerer i dag som daglig leder.

Lars har jobbet mye med idrettsutøvere de siste årene, og har siden 2012 vært Medisinsk ansvarlig i Trondheim Friidrett.

Lars fungerer også som HMS-rådgiver og kursholder for bedriftshelsetjenesten: -Stressmestring, Samtaleteknikk, HMS kurs-For ledere, Arbeidsmiljø-Nærvær for ledere og  ansatte.

Lars har gjennom sin utdannelse og arbeidserfaring fra forsvaret og de 9 siste årene i K5, skaffet seg formel lederkompetanse og erfaring, og har sammen med psykolog Erlend Rensvik utviklet HMS-kurs for ledere, som han sammen med Rensvik holder for K5

Børke arbeider med, og har deltatt i utviklingen av «K5 Nærværsundersøkelsen», en systematisk kartlegging av faktorer som fremmer arbeidsnærvær i virksomheter knyttet til K5 Bedriftshelsetjeneste. Undersøkelsen har vært brukt i en rekke større og mindre virksomheter i Sør-Trøndelag siste 3 år.

Han har hos flere av K5 sine kunder deltatt i gjennomføringen av arbeidsmiljø undersøkelsen, og oppfølging gjennom planmessige møter og samlinger i etterkant av dette. Han har ansvaret sammen med Rensvik for å rykke ut ved krisesituasjoner hos ansatte ved K5 medlemsbedrifter.

Ved K5 har han ansvar for bedriftens utvikling av styrings og logistikk systemer og oppfølging av HMS-veilederne i bedriften. Han har ansvar for K5 sin interne utviklingsplan for kursing av ansatte.

Børke er kontaktperson for enkelte av K5s virksomheter og har ansvaret for gjennomføring av støtte til medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler, samt støtte og samarbeid med leder i vanskelige eller konfliktfylte personalsaker.

Han har også ansvar for oppfølging og evaluering av virksomhetenes lovpålagte HMS-områder, da blant annet ved systematisk bruk av K5 BHTs HMS-perm, og oppfølging av virksomhetenes risikovurdering, handlingsplaner, vernerunder, periodeplaner og annen oppfølging av virksomhetene til K5 innenfor systematisk HMS-arbeid.

Produksjon av en K5-innleggssåle ved våre lokaler i Trondheim sentrum starter alltid med en grundig samtale og full undersøkelse for å finne ut om innleggssåler for eksempel kan hjelpe mot problemer med knær, fot, hofte eller rygg. Det vil også kunne bli avdekket plattfot eller overpronasjonsproblematikk. Undersøkelsen omfatter mobilitetstesting og stabilitetsevaluering. I tillegg sees det etter mulige benbygningsmisdannelser og fotens egenskaper undersøkes med funksjonelle tester. Resultatene av undersøkelsene blir sammenlignet med klientens holdning og gangfunksjon. På denne måten skaper vi oss et helhetlig bilde og god forståelse av føtter og ben, sett i relasjon til kroppens funksjoner. Etter undersøkelsen vil fysioterapeuten vurdere om innleggssåler vil tjene klientens behov. I enkelte tilfeller taper vi foten for å være sikker på at en innleggssåle vil fungere før vi begynner prosessen med avstøpning og sliping. Dette for at sålen skal være spesialtilpasset akkurat din fot.

K5 sålekonsept i kombinasjon med dybdekunnskap omkring relevant litteratur, klinisk resonnement og forskning, fremstår for oss som det beste alternativet innen dette fagfeltet. Vi har integrert både fysioterapeutisk tilnærming, klinisk resonnement og produktene som tilbys er langt bedre enn tilsvarende produkter vi har undersøkt og benyttet oss av tidligere. K5 er stolte av å kunne tilby disse ledende produktene og tjenestene i Trondheim. K5 har lang erfaring og dybdekunnskap om utreding av fotrelaterte plager og tilpassing av K5 innleggssåler. Vi har hjulpet godt over 5000 personer med spesialtilpassede innleggssåler, og er stolte av å være den foretrukne samarbeidspartneren til flere idrettslag og større bedrifter i produksjonen av innleggssåler for deres utøvere og ansatte med fotrelaterte plager.