← Tilbake til spørmål & svar

Svimmelhet eller vertigo er en tilstand som kan ha mange forskjellige årsaker. Det kan komme akutt, men også få et mer langvarig, eller kronisk forløp. Av denne grunn er det naturlignok flere forskjellige behandlinger som kan være aktuelle, og behandlingen  avgjøres av årsaken til symptomene.

Den mest utbredte formen for kronisk svimmelhet kalles «Benign paroksymal posisjons vertigo» eller BPPV. Denne svimmelheten kalles ofte krystallsyke på folkemunne. Denne tilstanden regnes som den vanligste formen for akutt vertigo, og skyldes løse partikler, såkalte otolitter, som påvirker sansecellene i buegangene, og gir opphav til svært akutte og kraftige anfall av rotatorisk svimmelhet, gjerne om morgenen mens man fortsatt ligger i sengen. Anfallet utløses av hodebevegelser, og varer ofte kun i noen sekunder til opp mot ett minutts tid.. Denne formen for akutt svimmelhet kan behandles med spesielle reponeringsmanøvre, noe vi har gode erfaringer med på K5 Helse.

Det finnes som nevnt også andre, men sjeldnere, årsaker til svimmelhet. Ofte kan bildet også være sammensatt; stress, angst, nakkespenninger og kvalme. Vi på K5 Helse hjelper deg gjerne videre for å få riktig diagnostikk og behandling i samråd med din fastlege eller spesialistlege. Ring oss eller book time online for å høre om ditt problem kan løses av oss.