Massasjebehandling tilpasses den enkeltes behov og passer for de aller fleste da mange opplever at behandlingen har en avslappende, velgjørende og skadeforebyggende effekt.  En felles grunntanke ved massasje er at det skal fremme helse og velvære. Målet er å myke opp i spent og smertefull muskulatur og gjenopprette musklenes elastisitet, samtidig som behandlingen virker avspennende og kan øke følelsen av ro og harmoni.

Massasje kan sies å være naturlig rensende, da behandlingen hjelper til med å stimulere blodsirkulasjonen og kretsløpet og dermed sørger for at musklene lettere tar opp oksygen og de næringsstoffene de behøver, samt hjelper til med å kvitte seg med avfallsstoffer.

Behandlingen kan være både lett og dyptgående alt ettersom hvor behovet ligger, og kan ofte kombinere behandling av ømme triggerpunkter og muskelfester med strykninger og lette tøyninger av den spente muskulaturen.

Massasje kan anvendes til hverdags så vel som i treningssammenheng. På Klinikk 5 tilbys også idrettsmassasje, noe mange benytter som forebygging så vel som til behandling av skader som f.eks. belastningsskader, til å myke opp i arrvev etter operasjon samt spent eller overtrent muskulatur.

 

Lars Børke

Lars har sin utdannelse fra Fysioterapiskolen i Berlin, og ble uteksaminert i 1995. Han har siden da jobbet i Trondheim kommune og flere fysikalske institutter. I 2000 var han ferdig med sin 3-årige utdannelse fra Akupunkturhøgskolen i Oslo. Akupunktur har fra den tiden vært en stor del av hans praksis. Han startet K5 i 2007 og fungerer i dag som daglig leder.

Lars har jobbet mye med idrettsutøvere de siste årene, og har siden 2012 vært Medisinsk ansvarlig i Trondheim Friidrett.

Lars fungerer også som HMS-rådgiver og kursholder for bedriftshelsetjenesten: -Stressmestring, Samtaleteknikk, HMS kurs-For ledere, Arbeidsmiljø-Nærvær for ledere og  ansatte.

Lars har gjennom sin utdannelse og arbeidserfaring fra forsvaret og de 9 siste årene i K5, skaffet seg formel lederkompetanse og erfaring, og har sammen med psykolog Erlend Rensvik utviklet HMS-kurs for ledere, som han sammen med Rensvik holder for K5

Børke arbeider med, og har deltatt i utviklingen av «K5 Nærværsundersøkelsen», en systematisk kartlegging av faktorer som fremmer arbeidsnærvær i virksomheter knyttet til K5 Bedriftshelsetjeneste. Undersøkelsen har vært brukt i en rekke større og mindre virksomheter i Sør-Trøndelag siste 3 år.

Han har hos flere av K5 sine kunder deltatt i gjennomføringen av arbeidsmiljø undersøkelsen, og oppfølging gjennom planmessige møter og samlinger i etterkant av dette. Han har ansvaret sammen med Rensvik for å rykke ut ved krisesituasjoner hos ansatte ved K5 medlemsbedrifter.

Ved K5 har han ansvar for bedriftens utvikling av styrings og logistikk systemer og oppfølging av HMS-veilederne i bedriften. Han har ansvar for K5 sin interne utviklingsplan for kursing av ansatte.

Børke er kontaktperson for enkelte av K5s virksomheter og har ansvaret for gjennomføring av støtte til medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler, samt støtte og samarbeid med leder i vanskelige eller konfliktfylte personalsaker.

Han har også ansvar for oppfølging og evaluering av virksomhetenes lovpålagte HMS-områder, da blant annet ved systematisk bruk av K5 BHTs HMS-perm, og oppfølging av virksomhetenes risikovurdering, handlingsplaner, vernerunder, periodeplaner og annen oppfølging av virksomhetene til K5 innenfor systematisk HMS-arbeid.

Audun Meland

Fysioterapeut og Osteopat Audun Meland har femårig utdannelse innen osteopati etter fysioterapistudiet. Han har jobbet på ortopedisk poliklinikk i Berlin og vært fysioterapeut i tysk Bundesliga. Han har spesialkompetanse både innen behandling av idrettsskader, behandling av barn, kvinner i svangerskap og manuell behandling av ortopediske plager.

Idrettsmassasje bidrar til å myke opp friske eller tidligere skadde områder som preges av spente og ømme muskler. Denne typen behandling bygger på klassisk massasje, men kan oppleves noe mer kraftfull og energisk, da man jobber dyptgående i muskulaturen og bindevevet, gjerne i kombinasjon med å løse opp i triggerpunkter og muskelknuter. I idrettsmassasje benyttes også ulike aktive og passive tøyninger for å styrke og myke opp i muskulaturen.

Behandlingen har fått navnet idrettsmassasje, men kan fint benyttes av alle. Noen av bruksområdene for idrettsmassasje er bl.a.;

 • Ved fysisk påkjenning som f.eks. under idrettsarrangement eller hard trening

 • Som et ledd i gjenopptrening etter en skade eller som forebyggende behandling

 • Stiv og anspent muskulatur som følge av enten fysisk belastende eller for statisk arbeid, f.eks. arbeid foran pc o.l.

Noen fordeler ved idrettsmassasje:

 • Kan ha positiv innvirkning på å kunne prestere maksimalt og redusere restitusjonstid.

 • Bidra til å gjenopprette muskulaturens elastisitet

 • Øke sirkulasjon i blod -og lymfesystemet og sørge for godt opptak av oksygen og næring, samt skille ut avfallsstoffer.

 • Redusere og forhindre dannelse av stive og ømme muskelknuter

 • Redusere og myke opp i arrvev

 • Stressreduksjon og avspenning

 
Link til fin infoartikkel om idrettsmassasje:

Personer med følgende tilstander/ sykdommer/ lidelser bør ikke benytte massasje uten at det er avklart med lege på forhånd:

 • Gravide
 • Kreftpasienter
 • Pasienter med blodsykdommer eller blodpropp
 • Pasienter med kroniske hudproblemer eller skader på huden (for eksempel større sår som gror)
 • Pasienter med hjerteproblemer
 • Pasienter med bindevevssykdommer
 • Pasienter med skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet