I klinikken er terapeuten opptatt av tidligere skader og belastninger pasienten har erfart og som over tid kan ha ført til endrede muskulære bevegelsesmønstre; kompensatoriske (ikke naturlige) bevegelser eller mønstre. Kompensatoriske bevegelser kan føre til asymmetriske muskelspenninger mellom ulike muskler og deres muskelkjeder. Målet med behandlingen er å endre den oppståtte ubalansen i muskelspenninger som resulterer i uhensiktsmessige bevegelsesmønstre. Den manuelle behandlingen har relasjoner til manuelle teknikker som akupressur, myofasciale bindevevsteknikker og tøyninger. I tillegg er man også opptatt av viktigheten av tilrettelagt fysisk aktivitet, stress-reduserende metoder som yoga og meditasjon og fokus på sunt kosthold.

 

Håvard Solvang Felberg

Psykolog Håvard Solvang Felberg er utdannet Cand. Psychol.ved NTNU i Trondheim. Han har erfaring med behandling av blant annet angstlidelser og depresjonsplager med et endringsrettet fokus og har også erfaring ifra smerte og sammensatte lidelser. Håvard jobber ut ifra flere metodiske ståsteder og er først og fremst opptatt av å møte klientens behov.

Stig Aag

Stig Aag

Kognitiv terapeut Stig Aag er sertifisert i metakognitiv terapi og har også utdanning fra Norsk forening for kognitiv terapi. Han har de siste 10 årene jobbet med mennesker med depresjons- og angstlidelser, med særlig fokus på å komme tilbake til arbeidslivet. Han er sosionom, og har videreutdanning i psykisk helse.

Myoreflex består av de to ordene (fra latin): Myo – muskel, og reflex – ubevisst reaksjon som en respons på stimulus.

Myoreflexterapi er en manuell behandlingstilnærming som har vært praktisert i Tyskland i mer enn 20 år. Behandlingsformen er utviklet av Dr. Kurt Mosetter, tysk lege, og har til hensikt å lindre smerter og øke bedre pasientens funksjon gjennom regulering av det nevromuskulære systemet i kroppen.

I Tyskland er Myoreflexterapi også godt etablert innen idrettsgrener som håndball og fotball (Bundesliga), og i USA benytter det amerikanske fotball-landslaget (soccer) seg av denne ekspertisen.

I Norge finnes det foreløpig kun 20 terapeuter med denne utdanningen, i Danmark noen flere, mest det i Tyskland, Sveits og Italia er mer utbredt. I Tyskland ble Myoreflexterapi i 2014 godkjent som Masterutdanning ved Universitet i Berlin og Frankfurt am Oder.

Myoreflexterapi kan være aktuelt å benytte seg av ved:

  • nakke-, skulder, – ryggproblemer
  • hodepine, kjeve-, ansiktssmerter
  • hofte-, kne-, fotplager
  • generelle muskel-, leddsmerter
  • post traumatisk stress
  • fibromyalgi, svimmelhet, frozen shoulder
  • MS, Parkinson, ALS, hjerneinfarkt, eller andre nevrologiske lidelser som rammer bevegelsesapparat eller gangfunksjon.