I klinikken er terapeuten opptatt av tidligere skader og belastninger pasienten har erfart og som over tid kan ha ført til endrede muskulære bevegelsesmønstre; kompensatoriske (ikke naturlige) bevegelser eller mønstre. Kompensatoriske bevegelser kan føre til asymmetriske muskelspenninger mellom ulike muskler og deres muskelkjeder. Målet med behandlingen er å endre den oppståtte ubalansen i muskelspenninger som resulterer i uhensiktsmessige bevegelsesmønstre. Den manuelle behandlingen har relasjoner til manuelle teknikker som akupressur, myofasciale bindevevsteknikker og tøyninger. I tillegg er man også opptatt av viktigheten av tilrettelagt fysisk aktivitet, stress-reduserende metoder som yoga og meditasjon og fokus på sunt kosthold.

 

Anne Fladmark

Anne M Fladmark er utdannet fysioterapeut og myoreflexterapeut. Hun har i tillegg en Master i helsevitenskap fra NTNU.  Anne har 12 års fysioterapierfaring fra Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital og fra rehabilitering av eldre og pasienter med kroniske sykdommer i Trondheim Kommune (Øya Helsehus). I tillegg flere års forskningsbakgrunn fra Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU. Anne er opptatt av en helhetlig tilnærming til kroppens funksjonsplager, både i forhold til behandling, kosthold og trening.

Emilie Thun

Massør og myoreflexterapeut Emilie har sin utdanning fra København. Hun er også sertifisert yogainstruktør fra Three Sisters Yoga i New York, samt tatt fler kurs innen yoga, anatomi og funksjonell trening, mindfulnes og pusteteknikker. Emilie inkluderer ofte yoga i forbindelse med både muskulær behandling, trening og som et nyttig verktøy og supplement i en travel hverdag.
Hun underviser faste timer i yoga bl.a. ved Zenit Yoga, i tillegg til workshops og privattimer. Emilie har utover det lang fartstid og erfaring som utøvende danser i inn -og utland og har en BA i utøvende samtidsdans fra Kunsthøgskolen i Oslo. Emilie fokuserer på en helhetlig behandling av kroppen og er opptatt av at hvert enkelt menneske skal finne den optimale balansen for seg og sin kropp for en velfungerende hverdag.

Myoreflex består av de to ordene (fra latin): Myo – muskel, og reflex – ubevisst reaksjon som en respons på stimulus.

Myoreflexterapi er en manuell behandlingstilnærming som har vært praktisert i Tyskland i mer enn 20 år. Behandlingsformen er utviklet av Dr. Kurt Mosetter, tysk lege, og har til hensikt å lindre smerter og øke bedre pasientens funksjon gjennom regulering av det nevromuskulære systemet i kroppen.

I Tyskland er Myoreflexterapi også godt etablert innen idrettsgrener som håndball og fotball (Bundesliga), og i USA benytter det amerikanske fotball-landslaget (soccer) seg av denne ekspertisen.

I Norge finnes det foreløpig kun 20 terapeuter med denne utdanningen, i Danmark noen flere, mest det i Tyskland, Sveits og Italia er mer utbredt. I Tyskland ble Myoreflexterapi i 2014 godkjent som Masterutdanning ved Universitet i Berlin og Frankfurt am Oder.

Myoreflexterapi kan være aktuelt å benytte seg av ved:

  • nakke-, skulder, – ryggproblemer
  • hodepine, kjeve-, ansiktssmerter
  • hofte-, kne-, fotplager
  • generelle muskel-, leddsmerter
  • post traumatisk stress
  • fibromyalgi, svimmelhet, frozen shoulder
  • MS, Parkinson, ALS, hjerneinfarkt, eller andre nevrologiske lidelser som rammer bevegelsesapparat eller gangfunksjon.