The Lancet publiserte nylig en forskningsartikkel der man ser tydelige sammenhenger mellom stress og blant annet betennelsessykdommer.  NRK har her en artikkel som omtaler temaet som passer veldig inn i det vi ser hos  mange av våre kunder på daglig basis.  Langvarig stress påvirker kroppen vår betydelig.