Vi jobber tett og systematisk sammen med deg som kunde for å sikre gode, trygge og helsefremmende arbeidsplasser. Gode rutiner for å bygge helsefremmende arbeidsplasser sikres gjennom grundig kartlegging og risikovurdering, og i samsvar med Arbeidsmiljøloven og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Vi kan tilby:

  • Gjennomgang av virksomhetens HMS- arbeid
  • Deltagelse i AMU
  • Bistand i vernerunder
  • Risikokartlegging

Som din samarbeidspartner på å bidra til gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å komme inn på et tidlig tidspunkt for å hindre at skader eller ulykker skjer. Vi bistår både i en oppstartsfase og i vedlikehold av systematikk og prosedyrer. HMS bør være på agendaen i personalmøter og oppslagsverk må være lett tilgjengelig for alle ansatte. Det er viktig at all dokumentasjon tas frem med jevne mellomrom og tilpasses/endres i henhold til utviklingen i virksomheten.

Vi samarbeider med arbeidstilsynet for å ivareta et godt og trygt arbeidsmiljø.