• Helseovervåking
 • Fysisk helse
 • Psykisk helse
 • Kosthold
 • Trening
 • AKAN – avhengighetsproblematikk

 

Er dine medarbeidere utsatt for livsstilssykdommer?

Mange av de helseutfordringer vi ser i dag skyldes stillesittende arbeid og lite fysisk aktivitet. For enkelte blir dette problemet så stort at de ender opp med å bli sykemeldt fra sitt arbeid. Har du ansatte i faresonen kan vi gjennom en livsstilshelsekontroll bistå med forebygging av sykdom og skader.

En livsstilshelsekontroll hos oss kan inneholde:

 • Samtale/spørreskjema om fysisk helse
 • Samtale/spørreskjema fysisk aktivitet
 • Måling av blodtrykk
 • Måling av kolesterol
 • Vekt
 • Lungefunksjonstest ved behov
 • Prøvetaking på indikasjon og i henhold til lovverket.

Som din samarbeidspartner på gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å tilpasse kontrollene slik det passer deg og dine medarbeidere best. Etter gjennomføring av kontrollen kan vi gi gode råd individuelt, men også til hele gruppen. Vi kan tilpasse undervisning og kursing dersom dette er ønskelig og vi kan bistå med treningsopplegg både for enkeltpersoner og grupper. Dersom det avdekkes sykdom eller skade eller er stor fare for at dette skjer, henviser vi videre til lege, fysioterapeut, psykolog eller annet helsepersonell.

Gi dine ansatte muligheten til et godt og sunt kosthold

Hva og hvordan dine ansatte spiser har betydning for jobbutførelse, og konsentrasjon. Friske, opplagte ansatte bidrar til godt arbeidsmiljø og lønnsomme arbeidsplasser.

Vi kan tilby undervisning og kurs for grupper, og gi veiledning og oppfølging til ansatte som sliter med dårlige kostholdsvaner.

 • Kurs
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Kartlegging
 • Individsamtaler
 • Gruppesamtaler
 • Bistand til å lage avtaler

Som din samarbeidspartner på gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å komme inn på et tidlig tidspunkt for å bidra med gode forebyggende tiltak i din bedrift. Vi er en nøytral samtalepartner for dine ansatte når de har behov for hjelp, og vi bidrar til motivasjon og mestring.

Dersom vi avdekke fare for sykdom eller skade som følge av kosthold henviser vi videre til lege, psykolog, fysioterapeut eller annen egnet behandler.

Bidra til «trim-trening-trivsel» for dine ansatte!

For mange arbeidstakere består mesteparten av arbeidshverdagen stillesittende arbeid ved en kontorpult og foran en dataskjerm. For andre er det tunge løft og hardt kroppsarbeid som er innholdet i arbeidshverdagen. Uansett arbeidsoppgaver er det viktig å bruke kroppen på en god og riktig måte. Vi tilpasser vårt tilbud tilpasset dine ansattes utfordringer og mestringsnivå. Vi lager opplegg både for enkeltpersoner og grupper.

 • Kartlegging
 • Kurs
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Individsamtaler/treningsopplegg
 • Gruppeopplegg/fellestrening
 • Bistand til å lage avtaler mellom bedrift og ansatt

Dersom vi gjennom vår kartlegging avdekke fare for sykdom eller skade henviser vi videre til lege, psykolog, fysioterapeut eller annet helsepersonell.

Noe er det….- men hva? Rus og spillavhengighet.

Ledere og kollegaer går ofte lenge med en mistanke før noen tør å si noe. Når en ansatt har et avhengighetsproblem kan dette få store ringvirkninger i et arbeidsmiljø. Vi kan bistå med bygging av bedriftskultur og være med på gode diskusjoner om hvor grensen går.

Når problemet er oppstått kan vi bistå med ivaretakelse av kollegaer og sørge for at den det gjelder får hjelp til å håndtere sin situasjon.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging
 • Individsamtaler
 • Undervisning
 • AKAN kontrakter
 • Informasjon
 • Deltagelse i AKAN utvalg

Som din samarbeidspartner på gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å komme inn på et tidlig tidspunkt for å bidra til håndtering av situasjonen. Vi bistår med samtaler, oppfølging og testing og vi holder innlegg/foredrag og informerer på et generelt grunnlag.

Konflikt er en utfordring som kan håndteres – og føre til utvikling

Når et arbeidsmiljø opplever konflikt fører dette ofte til sykefravær. Det er viktig å ta tak i situasjonen på et tidlig tidspunkt. Ved god håndtering av konflikten vil det være stor mulighet for å unngå fravær for de som er involvert, og samtidig sikre god ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging
 • Individsamtaler
 • Gruppesamtaler
 • Bistand til å lage avtaler
 • Undervisning/kurs

Som din samarbeidspartner på gode og helsefremmende arbeidsplasser ønsker vi å komme inn på et tidlig tidspunkt for å hindre at konflikten sprer seg. Vi snakker med de involverte både hver for seg og sammen. Deretter lager vi sammen en avtale for videre arbeid. Vi gir råd råd både under og etter konflikten, –  og er en samtalepartner som kan se på situasjonen utenfra.

Noen ganger er det ikke mulig å fortsette på samme arbeidsplassen for de involverte partene og vi kan da bidra med veiledning til hvordan endring i arbeidsforholdet kan gjøres på en måte som ivaretar alle parter.