Hvem passer kurset for

Ledere og ansatte.

Tema for kurset

Hverdagen er full forventninger og krav både i jobbsammenheng og privat. Skillet mellom privatliv og arbeid blir utydelig.  Mange opplever stress, som kan påvirke arbeidsutførelse på en negativ måte.

Kurset kan tilpasses din bedrift. Når kurset skjer i regi av bedriften/virksomheten, vil materialet som benyttes bli gode verktøy for å gjenkjenne stress; både for egen og andres del.

Stress og mestring skal føre til dialog og tiltak hos medarbeiderne i virksomheten.

Kurset vil inneholde

  • Hva er stress
  • Mental mestring av stress
  • Fysisk mestring av stress
  • Påvirkning av livsbalansen
  • Håndtering av stress på arbeidsplassen

 

Mål for kurset

Oppnå mestring gjennom egenrefleksjon og refleksjon i grupper.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som et bedriftsinternt kurs med 4 samlinger, hver på 2 timer