Hvem passer kurset for

Både ledere og ansatte vil ha stor nytte av dette kurset

Tema for kurset

Nærværsarbeid har som formål å skape samhold, trygghet og arbeidsglede. For å oppnå dette må alle jobbe sammen og bidra ut fra sitt eget ståsted.

Kurset vil inneholde

  • Innføring i nærværsarbeid
  • Individuell jobbing med tilpassede spørsmål
  • Gruppearbeid i små gruppe
  • Samling og kort tilbakemelding fra gruppene
  • Gruppearbeid i større grupper
  • Samling og tilbakemelding fra storgruppene
  • Avtale videre arbeid

 

Mål for kurset          

Bygge god bedriftskultur og samhold på bakgrunn av involvering i egen arbeidsplass.

Gjennomføring

Dette er bedriftsintern prosessjobbing med arbeidsmiljø. Oppstart med heldag, men det kreves arbeid både i forkant og etterkant av denne dagen, oppfølging etter 6 måneder og 1 år.