Hvem passer kurset for

Ledere og ansatte som jobber i nær kontakt med mennesker enten i egen organisasjon eller i servicenæringen.

Tema for kurset

Mange som har nær kontakt med mennesker og publikum i sin arbeidshverdag, kan oppleve trusler og vold.

For å få til en god håndtering av slike hendelser, er det helt nødvendig med god forankring og aktiv deltagelse fra både ledelse og ansatte.

Tid, motivasjon og engasjement vil derfor være kritiske suksessfaktorer.

Kurset vil inneholde

  • Hvordan fremme trygghet og kompetanse
  • Bedre det profesjonelle blikket
  • Håndtering av uforutsigbarhet og slitasje
  • Vurdering og håndtering av risikosituasjoner
  • Avklare og bevisstgjøre ansattes mentale bilder for forutsigbarhet og mestring

 

Mål for kurset

Som en del av virksomhetens systematiske HMS arbeid,  etablere trygghet og god kommunikasjon,  med gode rutiner i å forebygge og redusere skadevirkninger etter vold og trusler.

Gjennomføring

Tilbys både som åpent og bedriftsinternt kurs. Halvdagskurs 9-12 eller 12-15