Kursdato 9.10.18 08:30. Meld deg på her

Hvem passer kurset for

Ledere på alle nivå

Tema for kurset

Kurset gir en innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Kurset vil inneholde

  • Hvorfor pliktig grunnopplæring i arbeidsmiljø?
  • Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften
  • Roller i HMS arbeidet
  • Sykefravær og Inkluderende arbeidsliv
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Vold og trusler – mobbing og trakassering
  • AKAN

 

Mål for kurset        

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ledere

Gjennomføring

Dette er et heldagskurs og tilbys både som bedriftsintern og åpent kurs.