Kursdato 27.2.19 09:00. Meld deg på her

Hvem passer kurset for

Lovpålagt for verneombud. AMU medlemmer, tillitsvalgte og ledere kan også ha stor nytte av kurset

Tema for kurset

Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor i arbeidet med sykefravær.

Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon, og bruk av deltakernes egne erfaringer.

Opplæringen gir innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.  Kurset skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer.

Dersom virksomheten har særlige risikoområder skal opplæringen være tilpasset dette.

Kurset vil inneholde

Innføring i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

  • Roller i arbeidsmiljøarbeidet
  • Hvordan jobbe med fysiske og psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysisk Arbeidsmiljø: lokaler, støv, støy, ergonomi, inneklima, kjemiske helsefarer.
  • Psykososialt arbeidsmiljø: Nærværsfaktorer, stresshåndtering og kommunikasjon
  • Systematisk HMS
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Varsling
  • Omstilling
  • Inkluderende arbeidsliv

 

Mål for kurset        

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med 3 dager undervisning, + hjemmeoppgave. De to første dagene er fortløpende, deretter er det en periode med tid til arbeid med hjemmeoppgave før den siste dagen med kurs gjennomføres. Kurset tilbyd både som åpent og bedriftsinternt kurs.