Hvem passer kurset for:

Ledere, tillitsvalgte, ansatte innen HR/personal og skole/helsearbeidere

Tema for kurset:

Mange i arbeidslivet vil oppleve utfordringer knyttet til nødvendige og ofte vanskelige samtaler. I kraft av din rolle vil det forventes at du tar tak i utfordringer, som kan oppleves som vanskelige.

Det er derfor både viktig og hensiktsmessig å inneha kunnskaper og ferdigheter til å kunne gjennomføre vanskelige samtaler.

Kurset er nært knyttet opp til deltakernes praksisfelt, og det er lagt stor vekt på praktisk samtaleøving for den enkelte.

Kurset vil inneholde:

  • Kort praktisk innføring i grunnleggende samtaleteori
  • Samtaleøvelser
  • Skrive- og drøftingsøvelser

Mål for kurset:

Deltagerne skal kunne gjennomføre en vanskelig samtale, med bruk av enkle samtaleteknikker og samtalestruktur.

Gjennomføring:

Kurset tilbys som et bedriftsinternt kurs og er lagt opp som en workshop over 2 samlinger der hver samling er på 4 timer.

«Dette var et steikje godt kurs»

Per Erik Lyngstad , personalsjef Ørlandet Kommune