Klinikk 5 arrangerer HMS grunnkurs i mars. Kurset går over tre dager, 27. februar, 28. februar og 21. mars.

Kurset holder i K5 BHT sine lokaler i Olav Tryggvasonsgt 40, 5 etasje.

Les mer om kurset her.